+13013839023 north@sbcglobal.net

新款蒙迪欧正式上市!顶配比预售价再降三千,目的明确:拼了

新款蒙迪欧正式上市!顶配比预售价再降三千,目的明确:拼了
亚搏手机官方-亚搏app下载软件安装 2022-05-01

4月13日,此前预热已经久的长安福特全新一代蒙迪欧终究正式上市。

从正式上市宣布的信息来看 ,以及以前预热宣传时放出的物料大要一致,但在售价方面又有了变更,咱们没关系来周全看一下。

外不雅方面 ,新一代蒙迪欧前脸一自新去的横向镀铬条装饰,换成带有自动式的前格栅,中网内部用类鳞片亮玄色装饰元素粉饰 ,而且另有自动闭合的功效 。

同时,接纳分体式LED前年夜灯,贯串式前包抄区域 ,内部包裹玄色装饰条,前包抄与远近光灯组融为一体,看上去极其贴合。

车身侧面 ,是当下最风行的溜违式车顶 ,立体感统统,并有隐蔽式门把手。尾部则是熏黑贯串式尾灯,摆布双侧灯腔内有三段直立状光源 ,辨识度极高 。

车身尺寸上,长4935妹妹,宽1875妹妹,高1500妹妹,轴距为2945妹妹 ,较老款比轴距以及宽度都有所增长。可以说形状总体看起来十分健壮帅气。

在内饰部门,最年夜的亮点莫过于全长跨越1.1米的年夜联屏,由12.3英寸全彩数字液晶仪表盘+27英寸4K中控屏构成 ,视觉效果颇为震撼 。年夜部门功效基本都能在年夜屏上操作,是以没有太多旋钮以及按键。

此外,新一代蒙迪欧还搭载了福特新一代Co-Pilot360™智行驾驶辅助体系 ,集成18项智能驾驶辅助,这是福特全世界首个L2级自动辅助驾驶功效,基于整车多达23个传感器。

动力上 ,新一代蒙迪欧搭载2.0TEcoBoost策动机 ,最年夜功率为175kW,峰值扭矩为376N·m,配备8速主动变速箱 ,动力较老款蒙迪欧也有所晋升 。

以及以前宣传一致的是,此次全新蒙迪欧在售价上简直降了不少。全新一代蒙迪欧共有四款车型,售价区间是15.98-21.68万元。

2020年版的蒙迪欧售价则是19.28-22.68万元 ,相称于起步价新蒙迪欧足足降了三万多 。

此外,差别的是,预售时顶配版21.98万 ,此刻又降了3000 。

就这个价格区间以及上面这些配置来看,全新一代蒙迪欧称患上上是一辆极具性价比的中型车。

对于于消费者而言,固然乐于见到商品愈来愈物美价廉 ,但于企业而言,最先走性价比线路,必然有其深条理的缘故原由。

蒙迪欧是福特旗下的一款经典车型 ,也是福特的首款全世界车型 ,自80年月末问世以来就广受青睐 。

已往十几年间,蒙迪欧更新换代过数次,市场成就也有起有伏。

2013年上市的第四代蒙迪欧曾经得到无数好评 ,源自阿斯顿·马丁的设计元素也常被其时的车友津津乐道。

201六、2017年,蒙迪欧在中国市场到达了汗青销量巅峰,别离创下了年销量101035辆以及112158辆的佳绩 。

可是近两年 ,跟着中型车市场竞争的愈发猛烈,蒙迪欧的销量也最先平庸,2019年-2021年销量别离为17642辆、25027辆 、34345辆。

显然 ,这一次上市的全新一代蒙迪欧,是其想在市场扳回一局的全力之作,否则也不会具备这么高的性价比。

写在末了:

全新一代蒙迪欧走起了性价比线路 ,如许的配置与价格简直颇为诱人 。可在中型车市场,雅阁、帕萨特、迈腾等竞争敌手也一直体现强势。

蒙迪欧可否后发先至还欠好说,但这不由让人感触 ,车企间的竞争真的太猛烈了。

“图片均源自收集 ,若有侵权请接洽作者删除了”

亚搏手机官方-亚搏app下载软件安装

【读音】:

4yuè 13rì ,cǐ qián yù rè yǐ jīng jiǔ de zhǎng ān fú tè quán xīn yī dài méng dí ōu zhōng jiū zhèng shì shàng shì 。

cóng zhèng shì shàng shì xuān bù de xìn xī lái kàn ,yǐ jí yǐ qián yù rè xuān chuán shí fàng chū de wù liào dà yào yī zhì ,dàn zài shòu jià fāng miàn yòu yǒu le biàn gèng ,zán men méi guān xì lái zhōu quán kàn yī xià 。

wài bú yǎ fāng miàn ,xīn yī dài méng dí ōu qián liǎn yī zì xīn qù de héng xiàng dù gè tiáo zhuāng shì ,huàn chéng dài yǒu zì dòng shì de qián gé shān ,zhōng wǎng nèi bù yòng lèi lín piàn liàng xuán sè zhuāng shì yuán sù fěn shì ,ér qiě lìng yǒu zì dòng bì hé de gōng xiào 。

tóng shí ,jiē nà fèn tǐ shì LEDqián nián yè dēng ,guàn chuàn shì qián bāo chāo qū yù ,nèi bù bāo guǒ xuán sè zhuāng shì tiáo ,qián bāo chāo yǔ yuǎn jìn guāng dēng zǔ róng wéi yī tǐ ,kàn shàng qù jí qí tiē hé 。

chē shēn cè miàn ,shì dāng xià zuì fēng háng de liū wéi shì chē dǐng ,lì tǐ gǎn tǒng tǒng ,bìng yǒu yǐn bì shì mén bǎ shǒu 。wěi bù zé shì xūn hēi guàn chuàn shì wěi dēng ,bǎi bù shuāng cè dēng qiāng nèi yǒu sān duàn zhí lì zhuàng guāng yuán ,biàn shí dù jí gāo 。

chē shēn chǐ cùn shàng ,zhǎng 4935mèi mèi ,kuān 1875mèi mèi ,gāo 1500mèi mèi ,zhóu jù wéi 2945mèi mèi ,jiào lǎo kuǎn bǐ zhóu jù yǐ jí kuān dù dōu yǒu suǒ zēng zhǎng 。kě yǐ shuō xíng zhuàng zǒng tǐ kàn qǐ lái shí fèn jiàn zhuàng shuài qì 。

zài nèi shì bù mén ,zuì nián yè de liàng diǎn mò guò yú quán zhǎng kuà yuè 1.1mǐ de nián yè lián píng ,yóu 12.3yīng cùn quán cǎi shù zì yè jīng yí biǎo pán +27yīng cùn 4Kzhōng kòng píng gòu chéng ,shì jiào xiào guǒ pō wéi zhèn hàn 。nián yè bù mén gōng xiào jī běn dōu néng zài nián yè píng shàng cāo zuò ,shì yǐ méi yǒu tài duō xuán niǔ yǐ jí àn jiàn 。

cǐ wài ,xīn yī dài méng dí ōu hái dā zǎi le fú tè xīn yī dài Co-Pilot360™zhì háng jià shǐ fǔ zhù tǐ xì ,jí chéng 18xiàng zhì néng jià shǐ fǔ zhù ,zhè shì fú tè quán shì jiè shǒu gè L2jí zì dòng fǔ zhù jià shǐ gōng xiào ,jī yú zhěng chē duō dá 23gè chuán gǎn qì 。

dòng lì shàng ,xīn yī dài méng dí ōu dā zǎi 2.0TEcoBoostcè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ wéi 175kW,fēng zhí niǔ jǔ wéi 376N·m,pèi bèi 8sù zhǔ dòng biàn sù xiāng ,dòng lì jiào lǎo kuǎn méng dí ōu yě yǒu suǒ jìn shēng 。

yǐ jí yǐ qián xuān chuán yī zhì de shì ,cǐ cì quán xīn méng dí ōu zài shòu jià shàng jiǎn zhí jiàng le bú shǎo 。quán xīn yī dài méng dí ōu gòng yǒu sì kuǎn chē xíng ,shòu jià qū jiān shì 15.98-21.68wàn yuán 。

2020nián bǎn de méng dí ōu shòu jià zé shì 19.28-22.68wàn yuán ,xiàng chēng yú qǐ bù jià xīn méng dí ōu zú zú jiàng le sān wàn duō 。

cǐ wài ,chà bié de shì ,yù shòu shí dǐng pèi bǎn 21.98wàn ,cǐ kè yòu jiàng le 3000。

jiù zhè gè jià gé qū jiān yǐ jí shàng miàn zhè xiē pèi zhì lái kàn ,quán xīn yī dài méng dí ōu chēng huàn shàng shàng shì yī liàng jí jù xìng jià bǐ de zhōng xíng chē 。

duì yú yú xiāo fèi zhě ér yán ,gù rán lè yú jiàn dào shāng pǐn yù lái yù wù měi jià lián ,dàn yú qǐ yè ér yán ,zuì xiān zǒu xìng jià bǐ xiàn lù ,bì rán yǒu qí shēn tiáo lǐ de yuán gù yuán yóu 。

méng dí ōu shì fú tè qí xià de yī kuǎn jīng diǎn chē xíng ,yě shì fú tè de shǒu kuǎn quán shì jiè chē xíng ,zì 80nián yuè mò wèn shì yǐ lái jiù guǎng shòu qīng lài 。

yǐ wǎng shí jǐ nián jiān ,méng dí ōu gèng xīn huàn dài guò shù cì ,shì chǎng chéng jiù yě yǒu qǐ yǒu fú 。

2013nián shàng shì de dì sì dài méng dí ōu céng jīng dé dào wú shù hǎo píng ,yuán zì ā sī dùn ·mǎ dīng de shè jì yuán sù yě cháng bèi qí shí de chē yǒu jīn jīn lè dào 。

201liù 、2017nián ,méng dí ōu zài zhōng guó shì chǎng dào dá le hàn qīng xiāo liàng diān fēng ,bié lí chuàng xià le nián xiāo liàng 101035liàng yǐ jí 112158liàng de jiā jì 。

kě shì jìn liǎng nián ,gēn zhe zhōng xíng chē shì chǎng jìng zhēng de yù fā měng liè ,méng dí ōu de xiāo liàng yě zuì xiān píng yōng ,2019nián -2021nián xiāo liàng bié lí wéi 17642liàng 、25027liàng 、34345liàng 。

xiǎn rán ,zhè yī cì shàng shì de quán xīn yī dài méng dí ōu ,shì qí xiǎng zài shì chǎng bān huí yī jú de quán lì zhī zuò ,fǒu zé yě bú huì jù bèi zhè me gāo de xìng jià bǐ 。

xiě zài mò le :

quán xīn yī dài méng dí ōu zǒu qǐ le xìng jià bǐ xiàn lù ,rú xǔ de pèi zhì yǔ jià gé jiǎn zhí pō wéi yòu rén 。kě zài zhōng xíng chē shì chǎng ,yǎ gé 、pà sà tè 、mài téng děng jìng zhēng dí shǒu yě yī zhí tǐ xiàn qiáng shì 。

méng dí ōu kě fǒu hòu fā xiān zhì hái qiàn hǎo shuō ,dàn zhè bú yóu ràng rén gǎn chù ,chē qǐ jiān de jìng zhēng zhēn de tài měng liè le 。

“tú piàn jun1 yuán zì shōu jí ,ruò yǒu qīn quán qǐng jiē qià zuò zhě shān chú le ”


上一篇:沃尔沃C40正式开定 预售价26.7万起 下一篇:经典与将来,在全新沃尔沃纯电C40的身上完善交融。

评论